Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §ja 24 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Legal Hub Oy
Tehtaankatu 13 B 43
00140 Helsinki
Y-tunnus: 2859132-4
Yhteystieto: privacy@legalhub.fi
Tietoturvavastaava, Tehtaankatu 13 B 43, 00140 Helsinki

Rekisterin nimi

Legal Hub käyttäjä- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon, palvelujen tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, Legal Hub Oy:n valikoimien yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin ja Legal Hub – palvelujen tuottamiseen asiakkaille, laskutukseen ja tuki- ja ylläpito sekä hallinnollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan:

  • etu- ja sukunimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), laskutustiedot ja muut maksuliikenteeseen liittyvät tiedot, y-tunnus tai muu yritystunnus, sähköisten palvelujen ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
  • teknisiä tietoja kuten esimerkiksi rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio, evästeet, tieto sivusta, jolta rekisteröitynyt on siirtynyt Legal Hub.fi -sivulle)
  • asiakkuuteen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
  • lisäksi tallennamme käyttäjän ilmoittamat mielenkiinnon kohteet, asiakaskyselyn yhteydessä antamasi tiedot ja mahdollisia muita sinun ilmoittamiasi tietoja
  • Jos toimit Legal Hub mentoriverkostossa, voimme tallentaa sinusta myös seuraavat tiedot (valokuva, käyttäjänimi, profiilitiedot, linkit profiiliisi ja muihin sosiaalisen median kanaviin).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään palveluista, joita hän käyttää ja legalhub.fi-sivustolta sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja voidaan lisäksi päivittää muista Legal Hub -toimintaan liittyvistä rekistereistä ja Legal Hub -yhteistyökumppaneiden rekistereistä, jotta voimme varmistaa, että tietosi ovat ajan tasalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa rekiterinpitäjän harkinnan perusteella kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Legal Hubin toiminta-ajatusta tai joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Legal Hub Oy:n palvelun kanssa.

Toimimme kansainvälisessä verkostossa toimittaessamme palveluja ja tässä yhteistyössä Legal Hub -jäsenet voivat vaihtaa sinua koskevia tietoja. Näiden tietojen joukossa voi olla myös henkilötietoja. Toiminnan luonteesta johtuen voimme joutua välittämään henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, jos toimeksianto sitä edellyttää. Näissä tilanteissa varmistamme, että kumppanimme noudattavat soveltuvia säännöksiä tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn osalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on pääsy kaikkiin rekisteriin tallennettuihin tietoihin ja käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Henkilöstölle on järjestetty asianmukainen koulutus ja heitä sitoo salassapitovelvoite.

Tarkastusoikeus

Pyynnöstä ilmoitamme sinulle, onko hallussamme henkilötietojasi. Pyyntö tarkastusoikeuden käytöstä tulee lähettää tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle sinun allekirjoittamanasi.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jos henkilötietoihisi tulee muutoksia tai jos et enää halua käyttää palveluamme tai vastaanottaa Legal Hub -blogia voit pyytää meitä korjaamaan, päivittämään tai poistamaan tietosi ottamalla meihin yhteyttä. Vastaamme sinulle kohtuullisen ajan kuluessa yhteydenotostasi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää myös tietojesi poistamista, jolloin poistamme tietosi sen jälkeen, kun meillä ei ole enää laillista oikeutta tietojesi säilyttämiseen.

Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt

Legal Hub arvostaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan asiakkaille ja muille palvelun käyttäjille turvallisen ja varman käyttökokemuksen.

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa tapaamme kerätä, käyttää, suojata, tallentaa ja hallita tietoja, jotka on kerätty verkkosivuiltamme, markkinointiin liittyvän yhteydenoton yhteydessä tai Legal Hub palveluja käytettäessä. Huomioithan, että nämä yksityisuuden suojaa koskevat ehdot eivät koske linkkejä, joista mahdollisesti siirryt kolmannen osapuolen toimittamiin palveluihin ja kolmansien osapuolien verkkosivulle tai sovelluksiin (esimerkiksi Google, Apple ja Microsoft).

Tietojen käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen niin palvelujen käyttäjille kuin strategisille yhteistyökumppaneillemme.

Käyttämällä palvelua hyväksyt tämän tietosuojakäytännön henkilötietojen ja muiden tietojen käytön osalta. Jos et hyväksy käytäntöjä ja halua sitoutua näihin ehtoihin, sinun tulee lopettaa palvelujen käyttö.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassaolevaa tietosuojasääntelyä ja käsittelemme henkilötietoja lain sallimissa rajoissa esim. asiakkuuden tai antamasi suostumuksen johdosta.

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyyden suojaa koskevista asioista, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä meille sähköpostia privacy@legalhub.fi osoitteeseen. Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Päivitämme, korjaamme, täydennämme ja poistamme tarvittaessa tietosi.

Legal Hub palvelussa voimme kerätä ja käyttää tietoja myös siitä, miten käytät palvelua muun muassa teknisen yhteyden osalta (esimerkiksi IP osoite, käyttöjärjestelmä, ajankohta, selaintyyppi, kieli, ja muut palvelua käytettäessä syntyvät tiedot, cookiet). Cookie koostuu pienestä kokoelmasta käyttäjädataa, ja siinä on yksilöllinen tunniste, jonka verkkosivu lähettää sinulle palvelun käytön yhteydessä. Cookie tallentuu tietokoneesi kovalevylle ja auttaa sinua tunnistautumaan uudelleen palveluumme. Legal Hub palvelujen yhteydessä saatetaan käyttää cookie -tekniikkaa, jonka avulla voimme kehittää palveluja ja niiden ylläpitoa.

Voimme kerätä sinusta lisäksi ne tiedot, jotka on yksilöity tietosuojaselosteessamme ja jotka saamme sinulta esim. blogin tilaamisen yhteydessä. Tutustu Rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen tästä.

Käytämme sinua koskevia tietoja sivujemme sisällön ja palvelujen laadun parantamiseen. Tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, ellei kyseessä ole Legal Hub palvelun tarjoaminen, sinulta on saatu suostumus tai kyseessä ole jokin seuraavista tilanteista:

  1. tietojen antaminen on välttämätöntä, jotta voidaan selvittää, estää ja reagoida laittomaan toimintaan, esim. petokseen tai tilanteeseen, joka liittyy henkilöiden turvallisuuteen tai muuhun uhkaavaan tilanteeseen;
  2. jos kyseessä on palvelua koskevien toimeksiantoehtojen tai käyttöehtojen rikkomus; tai
  3. tietojen luovutus perustuu lakiin tai toimivaltaisen viranomaisen määräykseen.

Varaamme oikeuden muuttaa ajoittain tätä tietosuojapolitikkaa osittain tai kokonaan. Ilmoitamme tietosuojakäytäntöjen olennaista muutoksista julkaisemalla niitä koskevan ilmoituksen verkkosivuillamme.

Varaamme oikeuden siirtää kaikki asiakas- ja henkilötiedot kolmannelle osapuolelle, jos Legal Hub Oy siirtyy kolmannelle osapuolelle yrityskaupan perusteella tai jos se sulautuu toiseen yhtiöön. Ilmoitamme sinulle, mikäli yritysjärjestelyn perusteella yksityisyyden suojaa koskeviin käytäntöihin tulee tällöin muutoksia.

Käyttöehdot

Greenlight Consulting Oy ja Legal Hub Oy ovat oikeudenhaltijoita tai omistavat kaikki Legalhub.fi -sivustolla käytetyt grafiikat, käyttöliittymät, visuaaliset elementit, valokuvat, logot, ohjelmistokoodit ja muut sisällöt (”Sisällöt”). Kaikki edellä mainitut Sisällöt on suojattu kansainvälisten tekijänoikeuslakien, tavaramerkkilakien, toiminimisuojan ja muiden immateriaalioikeuksia suojaavien lakien perusteella.

Sivuja saa katsella, selata ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten sekä jakaa ja lähettää sähköpostitse muille.

Greenlight Consulting Oy ja Legal Hub Oy pyrkivät kaikin tavoin jakamaan vain luotettavaa ja oikeaa tietoa, mutta ne eivät silti anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saatavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Pyrimme kaikin taloudellisesti kohtuullisin keinoin keskeytyksettömään toimintaan, mutta emme voi vastata sivujen ja palvelujen saatavuudesta. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia sivuille ja palveluihin.

Sivuilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivulle siirryttäessä käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot. Greenlight Consulting Oy ja Legal Hub Oy eivät vastaa näiden sivujen sisällöstä.

Tietosuojakäytännöissä on kuvattu, miten käytämme sinusta sivujemme kautta kerättyä tietoa. Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt.

Greenlight Consulting Oy tai Legal Hub Oy eivät vastaa sivuston ja siellä olevien tietojen välittömästi tai välillisesti aiheuttamasta vahingosta.